Λογότυπο Σούπερ Ακίνητα
Alpha αστικά ακίνηταAlpha αστικά ακίνητα
Οι δασικοί χάρτες & οι διαδικασίες που προβλέπονται

Οι δασικοί χάρτες & οι διαδικασίες που προβλέπονται

Αναρτήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι πρώτοι δασικοί χάρτες για τις περιοχές του Μαραθώνα, της Πεντέλης και της Νέας Πεντέλης. Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι και στο internet.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, υποστήριξε ότι: "Οι χάρτες είναι ένα εργαλείο που θα σταματήσει τις ασάφειες, την ταλαιπωρία των πολιτών και τις διάφορες συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες"

Η καταγραφή ξεκίνησε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, που ήταν και ο δυσκολότερος στόχος.

Η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών που αναρτώνται οι χάρτες θα γίνει μέσα από έντυπα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, από δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής, από το internet, καθώς και από τηλεφωνικό κέντρο.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Θ. Μωρατης, οι χάρτες είναι το αποτέλεσμα διαβούλευσης 15 μηνών, κατά την οποία υπήρξαν πολλά εμπόδια.

Οι επόμενες περιοχές που αποτελούν προτεραιότητα είναι η Κηφισιά, η Δροσιά, η Σταμάτα και η Φυλή.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, με τη σύνταξη των δασικών χαρτών:

 • Θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου του εθνικού κτηματολογίου και θα δοθεί το πράσινο φως για την κατάρτιση του Δασολογίου.
 • Θα σταματήσει η αποθάρρυνση των επενδύσεων που πολλές φορές εγκλωβίζεται με τις πράξεις χαρακτηρισμού.
 • Θα σταματήσει η αποσπασματική εξέταση των αιτημάτων των πολιτών και των φορέων για χαρακτηρισμό εκτάσεων που συνεπάγονταν χρονοβόρες διαδικασίες (μέχρι και 10 χρόνια).
 • Θα μειωθεί η υπάρχουσα σήμερα γραφειοκρατία στα διάφορα στάδια εξέτασης του χαρακτήρα των εκτάσεων και θα εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες.
 • Θα έχουμε μία αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων με νομικά ισχυρό τρόπο και ενιαία μεθοδολογία χαρακτηρισμού, σε αντίθεση με όσα ίσχυσαν μέχρι σήμερα, που μόνο σύγχυση και ανασφάλεια επέφεραν.
 • Τέλος θα απαλλαγούν οι δασικές υπηρεσίες από τεράστιο φόρτο εργασίας και θα ασχοληθούν με το κύριο έργο τους που είναι η προστασία, ανάπτυξη και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας ώστε αυτά να επιτελέσουν τον πολυλειτουργικό τους ρόλο.
 • Οι δασικοί χάρτες είναι αναρτημένοι:

 • στη διεύθυνση δασών Ανατολικής Αττικής, Αγίου Ιωάννου 65 στην Αγία Παρασκευή. (τηλ 2106395280)
 • στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, www.ypeka.gr
 • στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, www.apdattikis.gov.gr
 • στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr
 • Για τις περιοχές Πεντέλης-Νέας Πεντέλης, και στο δασαρχείο Πεντέλης (Κλεισθένους 403, Γέρακας, τηλ. 2106135010)
 • Για την περιοχή του Μαραθώνα, και στο δασαρχείο Καπανδριτίου (περιφερειακός δρόμος προς Βαρνάβα, Καπανδρίτι, τηλ. 2295052450)
 • Στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των περιοχών αυτών.
 • Οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση, θα πρέπει εντός 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο ή 65 ημερών εάν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού να την καταθέσει στο ανεξάρτητο σώμα που θα εξετάσει τις ενστάσεις και του οποίου οι αποφάσεις θα γίνουν σεβαστές.

  Περισσότερες πληροφορίες για διαδικασίες, έντυπα και δικαιολογητικά για την κατάθεση αντίρρησης δίνονται από:

 • το τηλέφωνο 2106505600 της Κτηματολόγιο Α.Ε.
 • το 1591 του συντονιστικού κέντρου δασοπροστασίας του ΥΠΕΚΑ και
 • μέσω e-mail στη διεύθυνση ktimagen@ktimatologio.gr
 • Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλονται:

 • Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε.: www.ktimatologio.gr
 • Ειδικά για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντίρρησης, περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: webapps@ktimatologio.gr
 • Αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών της Κτηματολόγιο Α.Ε., στο Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου, στον 1ο όροφο του κτηρίου.
 • Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικές/μη δασικές).

  Δεν θα κριθεί τίποτε άλλο με τους χάρτες και αυτό είναι ξεκάθαρο, παρά μόνο ο δασικός ή μη δασικός χαρακτήρας.

  Οι Δασικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Δασών είναι αρμόδιες για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

  Ελέγχουν και θεωρούν τους Δασικούς Χάρτες, συνεπώς συμμετέχουν στην όλη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών και έτσι ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. Χωρίς τη θεώρηση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, κανένας Χάρτης δεν μπορεί να αναρτηθεί και να κυρωθεί.

  Σε περίπτωση που δεν μπορούν οι αρμόδιες Δ/νσεις Δασών, η Κτηματολόγιο Α.Ε. αναλαμβάνει την κατάρτιση Δασικών Χαρτών με ανάθεση των εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία δασολόγων, την παραλαβή και καταχώρηση των αντιρρήσεων που πρόκειται να υποβληθούν, με την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών, τη δημιουργία εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων μέσω διαδικτύου, την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διαδικασίες, κ.λπ.

  Το κόστος που θα πρέπει να καταβάλλει ο πολίτης για την υποβολή αντιρρήσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  Εμβαδόν έκτασης Ειδικό Τέλος

  έως και 1.000 τ.μ._______________________________ 50 ευρώ

  πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ.__________ 150 ευρώ

  πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ._________ 500 ευρώ

  πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ._____ 1.000 ευρώ

  πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ.____ 2.000 ευρώ

  μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ._________________ 4.000 ευρώ

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των αντιρρήσεων δίδεται έκπτωση 10%.