Λογότυπο Σούπερ Ακίνητα
Alpha αστικά ακίνηταAlpha αστικά ακίνητα
Αφιέρωμα: Ασφάλιση κατοικίας

Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές ασφαλίζουν τα ακίνητά τους, γιατί οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί. Όταν ένα ακίνητο έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο από τράπεζα, τότε η ασφάλισή του είναι υποχρεωτική. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ασφάλιση της κατοικίας σχετίζεται με την ασφαλιστική συνείδηση του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Κάποιοι υποστηρίζουν, πως η πιθανότητες να συμβεί το οτιδήποτε είναι ελάχιστες. Αυτό όμως δεν είναι μια σωστή εκτίμηση, αφού για παράδειγμα οι κλοπές, είναι ένα συχνό φαινόμενο στις μέρες μας Οι ζημιές από μια διάρρηξη μπορούν να είναι σημαντικές, ενώ το ασφάλιστρο που καλύπτει την αποκατάστασή τους παραμένει χαμηλό. Όσοι αποθαρρύνονται φοβούμενοι το κόστος ασφάλισης της κατοικίας τους, θα πρέπει να το ξανασκεφθούν. Το ύψος του σε ετήσια βάση -συνήθως- δεν ξεπερνά τα 250 ευρώ, για μια μέση κατοικία (διαμέρισμα), ενώ οι κίνδυνοι που καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες φθάνουν σε αριθμό τους 25 περίπου, χωρίς βέβαια ο ασφαλισμένος να είναι υποχρεωμένος να επιλέξει το σύνολό τους. Οι σημαντικότερες καλύψεις αφορούν στη φωτιά, τις πλημμύρες, το σεισμό, την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και όπως προαναφέραμε, την κλοπή.

Ειδικά για την κλοπή, οι ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν όχι μόνο τα αντικείμενα που αφαιρούνται από ένα ασφαλισμένο ακίνητο, αλλά και τις όποιες καταστροφές προκληθούν σε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλισμένου, τα οποία βέβαια θα πρέπει να έχουν περιγραφεί στο συμβόλαιό του.

Πόσο όμως κοστίζει η ασφάλιση μιας κατοικίας σήμερα; Το κόστος υπολογίζεται βάσει δύο δεδομένων. Την εκτίμηση του κτηρίου και τον καθορισμό της αξίας της κινητής περιουσίας που βρίσκεται μέσα σ αυτό. Ως προς το πρώτο, στην ασφαλιστική αγορά τα 3.000 ευρώ κοστίζουν σε ασφάλιστρα από 4 έως 7 ευρώ τον χρόνο. Για την εκτίμηση κάποιου ακινήτου, υπολογίζεται η ποιότητα της κατασκευής και όχι η τοποθεσία του. Ένα νεόδμητο διαμέρισμα 100 τμ. στο κέντρο της Αθήνας και ένα αντίστοιχο στην Κηφισιά, ίδιας κατασκευής και εμβαδού, θα εκτιμηθούν από μία ασφαλιστική εταιρεία στο ίδιο περίπου ποσό. Κι αυτό, γιατί σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία κληθεί να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους της, το κόστος επισκευής θα είναι το ίδιο και για τα δύο διαμερίσματα. Για το περιεχόμενο των διαμερισμάτων, το τιμολόγιο διαμορφώνεται από 7 έως 12 ευρώ για κάθε 3.000 ευρώ. Στον υπολογισμό των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της υπασφάλισης ή της υπερασφάλισης. Στη μεν πρώτη, ο ασφαλισμένος πληρώνει λιγότερα απ όσο πραγματικά απαιτείται για να έχει ολοκληρωτική κάλυψη, οπότε δεν αποζημιώνεται στις πραγματικές αξίες των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ στη δεύτερη καταβάλει περισσότερα από τα αναγκαία ασφάλιστρα, με αποτέλεσμα η αποζημίωση να είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη.

Ασφαλίζοντας την κατοικία μας, πρέπει να επιλέγουμε την κάλυψη των εξής κινδύνων:

 • Φωτιά
 • πρόσκρουση (οχήματος, αεροσκάφους), πτώση δέντρων
 • έκρηξη (λέβητα, θερμοσίφωνα, καυστήρα)
 • πράξεις βίας από απεργίες, πολιτικές ταραχές, κλπ.
 • κάλυψη ζημιών από καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα)
 • διαρροή ή θραύση σωληνώσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης
 • ασφάλιση κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων
 • θραύση τζαμιών
 • βραχυκύκλωμα από ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
 • έξοδα πυρόσβεσης, καθαιρέσεων, κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων μετά την ζημιά.
 • Προσωπικό ατύχημα θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα ή μόνιμη μερική ανικανότητα και δαπάνες αποκατάσταση της υγείας
 • δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός, π.χ. δαπάνες μεταστέγασης σε άλλον χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη, δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο, έξοδα νομικής υποστήριξης, δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας
 • ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους και ιδιοκτήτη που καλύπτουν την αστική ευθύνη από ζημιές πυρός, πλημμύρας, καιρικών φαινομένων και διαρροής σωληνώσεων, που θα επηρεάσει τρίτους ή αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη (αν την ασφάλεια την κάνει ο ενοικιαστής) για βλάβες που τυχόν υποστεί το ακίνητο από μια φωτιά.
 • αποζημίωση περιεχομένου ή ζημιές σ αυτό από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας.
 • αποζημίωση από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση
 • Παρακάτω ακολουθούν μερικές χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την ασφάλιση κατοικίας:

  Πρέπει να ασφαλίσω μόνο το κτήριο ή και τα περιεχόμενα της κατοικίας;

  Για την ασφάλιση της κατοικίας σας, μπορείτε να επιλέξετε ότι επιθυμείτε. Μπορείτε να ασφαλίσετε μόνο το κτήριο ή μόνο τα περιεχόμενα ή και τα δύο. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στην περίπτωση που θέλετε να ασφαλιστεί η κατοικία από σεισμό. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε ασφαλισμένα το κτήριο και τα περιεχόμενά του, αλλά από σεισμό να ασφαλίσετε μόνο το κτήριο ή μόνο τα περιεχόμενα. Η πλήρης κάλυψη του κτηρίου και των περιεχομένων του και από σεισμό, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ασφάλιση. Η κάλυψη του σεισμού προσφέρεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες μόνο σε κτήρια που είναι κατασκευασμένα μετά το 1960, γιατί τότε άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο αντισεισμικός κανονισμός κατασκευής κτηρίων.

  Είναι υποχρεωτική η κάλυψη σεισμού;

  Η κάλυψη σεισμού είναι υποχρεωτική (από τις τράπεζες) μόνο στην περίπτωση που υπάρχει στεγαστικό δάνειο για την κατοικία.

  Σε ποιά αξία πρέπει να ασφαλίσω το κτήριο και σε ποιά τα περιεχόμενα της κατοικίας;

  Για να αποφύγετε φαινόμενα υπασφάλισης, το κτήριο της κατοικίας πρέπει να ασφαλίζεται στην αξία ανακατασκευής του. Η αξία ανακατασκευής ποικίλει ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτηρίου. Πολλές όμως ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν σε αξία νεόδμητου (σήμερα περίπου- 850 ανά τετραγωνικό μέτρο, μικτά).

  Για τα περιεχόμενα ισχύει ένας μέσος όρος ασφαλιζόμενης αξίας που καθορίζεται στα 300 ανά τετραγωνικό μέτρο (μικτά). Ο ασφαλιζόμενος γνωρίζει την αξία των αντικειμένων και του εξοπλισμού που έχει μέσα στην κατοικία του, γι αυτό τις περισσότερες φορές ορίζει ο ίδιος την ασφαλιζόμενη αξία των περιεχομένων της. Και στο περιεχόμενο, πολλές ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν σε αξία καινούργιου.

  Τι σημαίνει υπασφάλιση και τι σημαίνει μικτά τετραγωνικά μέτρα;

  Όταν ένα κτίριο ασφαλίζεται σε αξία λιγότερη από την αξία ανακατασκευής του (σήμερα περίπου- 850 ανά τετραγωνικό μέτρο), αυτόματα στην περίπτωση μιας ζημιάς λειτουργεί ο λεγόμενος αναλογικός όρος.

  Δηλαδή, αν ένα κτήριο αξίζει π.χ. 100.000 και ασφαλιστεί για 50.000 , τότε στην περίπτωση μιας ζημιάς, αξίας π.χ. 20.000 , ο δικαιούχος της ασφάλισης θα εισπράξει το 50 % της ζημιάς (10.000 ). Αυτό γίνεται γιατί το κτήριο είχε ασφαλιστεί για το 50 % της πραγματικής του αξίας.

  Μικτά τετραγωνικά μέτρα είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων μιας κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των μπαλκονιών (εξώστες) και των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων.

  Το είδος κατασκευής της κατοικίας παίζει ρόλο στην ασφάλισή της;

  Ναι. Διαφορετικά ασφαλίζεται μια κατοικία κατασκευασμένη από ξύλο, σε σχέση με μια κατοικία κατασκευασμένη από μπετόν. Στις περιπτώσεις διαφορετικής κατασκευής από τις συνηθισμένες κατοικίες, οι ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν μια προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

  Παίζει ρόλο εάν η κατοικία που ασφαλίζω είναι μόνιμη ή εξοχική;

  Ναι. Αν διαμένετε μόνιμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως η κατοικία είναι εξοχική πρέπει να το δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρία, ιδίως όταν ζητάτε την κάλυψη της κλοπής. Η ασφαλιστική εταιρία αποφασίζει εάν θα να αναλάβει την ασφάλιση ή όχι και με τι κόστος. Υπάρχουν ασφαλιστικές που ζητούν κάποιες εγγυήσεις από τη μεριά του ασφαλισμένου ή επιβάλλουν ακόμα και πρόσθετο ασφάλιστρο.

  Έχω στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα αξίας, πιστωτικές κάρτες, έργα τέχνης, ακριβά χαλιά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Αυτά ασφαλίζονται;

  Χρήματα και κοσμήματα, ρολόγια χειρός, αντικείμενα και σκεύη από χρυσό, πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα και λίθοι, επιταγές, αξιόγραφα, χαρτόσημα, γραμματόσημα, σπάνια βιβλία, λογιστικά βιβλία, μετάλλια, συλλογές κάθε είδους, έγγραφα και σχεδιαγράμματα κάθε είδους και χειρόγραφα δεν ασφαλίζονται, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Καλλιτεχνήματα, πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, αργυρά σκεύη, όπλα, αντίκες, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες, αθλητικός εξοπλισμός, χαλιά, μουσικά όργανα, οπτικοακουστικός εξοπλισμός και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς (είδος, μάρκα, μοντέλο, αξία αντικειμένου κ.λπ.) στην αίτηση ασφάλισης, ώστε να συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν δεν περιγράφονται, συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρίες τα καλύπτουν αλλά μέχρι κάποιο ορισμένο ποσό. Οι πιστωτικές κάρτες συνήθως καλύπτονται για την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν από τον διαρρήκτη και μέχρι κάποιο ορισμένο ποσό.

  Απευθυνθήκαμε σε κάποιες αξιόλογες εταιρίες του κλάδου, ζητώντας να μας ενημερώσουν τόσο για τα γενικά χαρακτηριστικά των εταιριών αυτών, όσο και για τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που προσφέρουν.

  Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΕΓΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

  Ιδρύθηκε το 1973 από τον κ. Παναγιώτη Μινέττα, ο οποίος είναι σήμερα Γενικός Διευθυντής της εταιρίας.

  Η οικογένεια Μινέττα ασχολείται με τις ασφαλιστικές εργασίες από το 1955, όταν ο κ. Γεώργιος Μινέττας αντιπροσώπευε Brokers του Lloyds.

  Ο κ. Πάνος Μινέττας ανέλαβε την παραγωγή του πατέρα του το 1959, αντιπροσωπεύοντας την Αγγλική εταιρία Licences and General, όπως και τους Brokers του Lloyds Harrington Austin.

  Παράλληλα, εκείνη την περίοδο, ο κ. Μινέττας ήταν πρόεδρος της Ενώσεως Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

  Ο κ. Γιώργος Μινέττας (υιός του κ. Πάνου Μινέττα), είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

  Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΕΓΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, από την ίδρυσή της έως σήμερα, έχει πραγματοποιήσει μεγάλη αύξηση σε παραγωγή ασφαλίστρων, ενώ παραμένει διαχρονικά μια κερδοφόρα επιχείρηση.

  Σύμφωνα με την παραγωγή των ασφαλίστρων, η εταιρία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων εταιριών γενικών ασφαλειών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

  Συνεργάζεται με τους καλύτερους αντασφαλιστές όπως: Munich Re, Lloyds of London, R+V, SCOR, SWISS RE, Markel και με μερικούς από τους καλύτερους Lloyds Brokers.

  Η εταιρία διαθέτει έμπειρα στελέχη και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

  Διαθέτει ένα πληρέστατο πανελλαδικό δίκτυο πρακτόρων και υποκαταστημάτων σε όλη την χώρα. Οι πελάτες είναι περισσότεροι από 320.000 και ασφαλίζονται ανελλιπώς, έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στην εταιρία, επειδή αποζημιώνει αμέσως.

  Η εταιρία λειτουργεί σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, ενώ δημιουργεί συνεχώς καινούργια ανταγωνιστικά προγράμματα.

  Ειδικότερα, η εταιρία προσφέρει: Ασφάλειες ζωής (MINETTA LIFE), Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής, Περιουσίας, Μεταφορών, Προσωπικού και Ομαδικού Ατυχήματος, Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, Τεχνικών Ασφαλίσεων, Αυτοκινήτων & Οδικής Βοήθειας.

  Η προστασία της περιουσίας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανάγκες των ανθρώπων. Γι αυτό η εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ, προσφέρει πλήρη πακέτα ασφάλισης της περιουσίας σας, με καλύτερες τιμές από το μέσο όρο της ασφαλιστικής αγοράς και την εγγύηση ταχύτατης καταβολής αποζημιώσεων σε περίπτωση ζημιάς. Μέσα από ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο- πρόταση ασφάλισης, ο ασφαλιστικός σύμβουλος δημιουργεί το καταλληλότερο ασφαλιστικό πακέτο που εξυπηρετεί τις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες. Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε ορισμένα από τα διαθέσιμα προγράμματα:

  Ευρωπυρασφάλεια Κατοικίας

  Ασφαλιστικές καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, κεραυνός
 • Έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δέντρων ή θάμνων και εκχερσώσεις εδάφους με φωτιά
 • Πλημμύρα , καταιγίδα, θύελλα, θραύση σωληνώσεων ύδρευσης και κεντρικής θέρμανσης έως και διαρροή υδάτων από θραύση ή υπερχείλιση δεξαμενών (εξαιρούνται οι αποχετεύσεις και η φυσιολογική φθορά) με αφαιρετέα απαλλαγή 10% με ελάχιστο 750 για κάθε ζημιά
 • Στάσεις και απεργίες
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Ζημιές από καπνό
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά μέχρι ποσού 30.000
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών μέχρι ποσού 3.000
 • Κάλυψη για τρέχοντα έξοδα ,ως συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων και εφόσον η κατοικία κριθεί ακατάλληλη για κατοίκηση, παροχή μέχρι 3.000 εφάπαξ
 • Κάλυψη των δαπανών εκκαθάρισης των ερειπίων μέχρι του ποσού των 2.000
 • Κλοπή περιεχομένου κατόπιν διάρρηξης ή αναρρίχησης (απαλλαγή 10% με ελάχιστο όριο 750 για κάθε ζημιά)
 • Φθορές στην ασφαλιζόμενη οικοδομή ή στο περιεχόμενό της από το γεγονός της κλοπής μέχρι ποσού 3.000 (απαλλαγή 10% με ελάχιστο όριο 750 για κάθε ζημιά )
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Έργων Τέχνης Minettas Art

  Πρόγραμμα ασφάλισης όλων των έργων τέχνης που βρίσκονται στο χώρο σας.

  Πρόγραμμα ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου φωτοβολταϊκών συστημάτων

  Σε μία χώρα ιδιαίτερα ευνοημένη από τον ήλιο, όπως η Ελλάδα, η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ή άλλης εφαρμογής εναλλακτικής πηγής ενέργειας, αυτόνομης ή διασυνδεμένης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., αποτελεί σήμερα την καλύτερη επένδυση. Η εταιρία προσφέρει ένα μοναδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, Κατά Παντός Κινδύνου, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις υλικές ζημίες, τις μηχανικές βλάβες, καθώς και την απώλεια εσόδων (για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του συστήματος).

  Το πρόγραμμα ασφάλισης δύναται να περιλάβει και την πλήρη ασφάλιση των υλικών ζημιών κατά την εγκατάσταση του συστήματος σε οικόπεδα, στέγες (επίπεδες ή κεκλιμένες) ή/ και σε προσόψεις κτηρίων, με επεκτάσεις γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης για όσο χρόνο απαιτείται, το δε κόστος ασφάλισης χαρακτηρίζεται για αμφότερες τις περιπτώσεις ως ιδιαίτερο προσιτό.

  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρει πολλά προγράμματα ασφάλισης περιουσίας, φτιαγμένα ειδικά για να προστατεύσουν κάθε περιουσιακό σας στοιχείο, στο σπίτι, στο εξοχικό ή στην επιχείρησή σας.

  Κι αν πάλι, επιθυμείτε κάτι διαφορετικό, με συγκεκριμένη επιλογή καλύψεων, υπάρχει κι αυτή η δυνατότητα, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας.

  Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται στο νέο ιδιόκτητο κτήριο, που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού (αριθ.193-195), στην Ν. Σμύρνη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210 9309400, 210 9309500.

  H Chartis κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλειών, με 90 χρόνια αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών.

  Η ονομασία της εταιρίας, προέρχεται από την Ελληνική λέξη χάρτης και υπογραμμίζει την πειθαρχημένη αλλά και ευέλικτη πορεία της εταιρίας μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές, τους σύνθετους κινδύνους και τις διεθνείς επιχειρηματικές προκλήσεις.

  Η βασική δύναμη της Chartis, βρίσκεται στους 40.000 εργαζομένους που συνδυάζουν τη διεθνή εμπειρία, με τη δυνατότητα να εξυπηρετούν 45 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 160 χώρες και πολιτείες.

  Η εταιρία επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές και προσωπικές ασφαλίσεις με περισσότερα από 500 καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίως.

  Η Chartis Ελλάς Α.Ε. μεταξύ άλλων- προσφέρει τα εξής προγράμματα ασφάλισης κατοικίας:

  Απλό: Το πρόγραμμα αυτό προορίζεται ειδικά για πολύ απλές ασφαλίσεις κατοικιών ή για ασφαλίσεις που αφορούν στεγαστικά δάνεια.

  Εάν είστε κάτοχος στεγαστικού δανείου, όπου η ασφαλιστική κάλυψη είναι υποχρεωτική, τότε το Απλό πρόγραμμα, συνδυαζόμενο με την κάλυψη σεισμού, καλύπτει τις απαιτήσεις της τράπεζας σας. Επίσης είναι κατάλληλο για εσάς που επιθυμείτε ένα βασικό επίπεδο προστασίας.Για παράδειγμα, το ετήσιο κόστος ασφάλισης ενός διαμερίσματος στο απλό πρόγραμμα ξεκινάει από μόλις 45*.

  Διευρυμένο: Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί ιδιοκτήτες που δεν ιδιοκατοικούν (και κατά συνέπεια ενδιαφέρονται για την ασφάλιση του κτιρίου μόνο), είτε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που δεν ενδιαφέρονται για την κάλυψη του κινδύνου της κλοπής.

  Το Διευρυμένο πακέτο σας προσφέρει όλες τις καλύψεις του απλού και επιπλέον σας προστατεύει από ένα μεγάλο αριθμό άλλων σημαντικών κινδύνων. Αξίζει να αναφέρουμε την κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα αλλά και από συστήματα θέρμανσης, ύδρευσης, κλιματισμού, αποχέτευσης

  Πλήρες: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που διαμένουν στην κατοικία τους (κάλυψη κτιρίου και περιεχομένου) καθώς και σε ενοικιαστές (κάλυψη μόνο περιεχομένου) που όλοι τους ενδιαφέρονται να προστατεύσουν την περιουσία τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Μία από τις καλύψεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που ζητούν όλο και περισσότεροι, είναι η προστασία σε περίπτωση κλοπής που, μεταξύ άλλων, θα βρείτε στο Πλήρες πρόγραμμα. Επιλέγοντας την κάλυψη, θα αποζημιωθείτε τόσο για το περιεχόμενο που θα αφαιρεθεί, όσο και για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην οικοδομή, όπως για παράδειγμα, φθορές στην πόρτα ασφαλείας.

  Σε Συμφωνημένες Αξίες: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους έχουν αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας και ενδιαφέρονται να καλύψουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους με σαφήνεια, ακρίβεια και σε αξίες που θα έχουν προσυμφωνηθεί, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αποζημίωσης και τον κίνδυνο της υποασφάλισης ή υπερασφάλισης. Για εσάς με μεγάλης αξίας προσωπικά περιουσιακά στοιχεία που αναζητάτε το πληρέστερο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης δημιουργήθηκε το Private Client Group. Στα προγράμματά του θα βρείτε λύσεις, όχι μόνο για κατοικίες ιδιαίτερης αξίας, αλλά και ιδιωτικές συλλογές, αυτοκίνητα και σκάφη. Σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, προσφέρει μια μοναδική, συνολική πρόταση.

  Τα προγράμματα της Chartis έχουν ουσιαστικές και χρήσιμες καλύψεις, είναι προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και σας εξασφαλίζουν την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής

  Οι διαδικασίες ασφάλισης και ανανέωσης των ασφαλιστηρίων είναι απλές και γρήγορες. Τέλος, οι αποζημιώσεις καταβάλλονται άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες

  Τα κεντρικά γραφεία της Chartis Ελλάς Α.Ε. βρίσκονται στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 119 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι:

  210 81 27 600.

  *Για διαμέρισμα 100τ.μ στην Αττική, κατασκευής 2002