Λογότυπο Σούπερ Ακίνητα
Alpha αστικά ακίνηταAlpha αστικά ακίνητα
Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες περιοχές
Πχ. Μαρούσι, Χαλάνδρι, κτλ ή επιλέξτε από τις παρακάτω λίστες και πατήστε «Επιλογή»
Τιμή
Εμβαδόν
αριθμός αγγελιών
SUPER Αγγελίες
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
Η Ασφάλιση από την Chartis στην Ελλάδα
ekaligreen
ΠΡΟΤΥΠΟ
PLASIS
Binswanger Biniaris
investa
Οι 1) Χαρίλαος Φωτόπουλος του Νικολάου, 2) Μαρία Φωτοπούλου του Νικολάου, 3) Νικόλαος Φωτόπουλος του Χαριλάου και 4) η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Χ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΟΜΙΚΗ», που εδρεύει στην Γλυφάδα, οδός Γούναρη, αριθ. 74 και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλώνουν ότι «η διαφημιστική καταχώρισή μας στο τεύχος του περιοδικού «SUPER ΑΚΙΝΗΤΑ» της ως άνω εφημερίδος «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (έντυπο και ηλεκτρονικό) της 21-11-2010 και συγκεκριμένα στις σελίδες 32 και 33 αυτού, που αναφερόταν σε μονοκατοικία της περιοχής ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ είναι ψευδής και παραπλανητική διότι ουδεμία απολύτως σχέση ή συμμετοχή έχουμε με την σχεδίαση και κατασκευή της. Η ως άνω μονοκατοικία σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε εξ ολοκλήρου από τους: 1)Παναγιώτη Χατζήνα, αρχιτέκτονα, 2)Νικόλαο Αυγουστή, πολιτικό μηχανικό Ε.Μ.Π. και 3)την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «AC PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AC PROJECT Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας αριθμός 86 και εκπροσωπείται νόμιμα. Κατόπιν τούτου ζητούμε συγνώμη για τη σύγχυση που προκαλέσαμε στο αναγνωστικό κοινό για το ως άνω θέμα.